7-proizvodi-i-usluge.png

Usipni bunker sa izlaznom trakom

Usipni bunker sa izlaznom trakom

Usipni bunker komplet sa izlaznom trakom

- kapacitet bunkera 15 m3

- vibro motori

- izlazna traka 6,5 m sirine 800 mm